Untuk makluman PTJ-PTJ di seluruh Negeri Pahang, kerja-kerja instalasi Sistem 1GFMAS telah dijadualkan bermula 13 Jun 2016 sehingga 30 Oktober 2016. Peranan dan tanggungjawab PTJ adalah seperti berikut:-

1)Memberi kebenaran kepada pegawai teknikal menjalankan instalasi PC pengguna

2)Mengesahkan template tracking progress yang telah diisi oleh pegawai teknikal yang menjalankan instalasi 1GFMAS dan menyerahkan template tersebut kepada JANM Pahang setelah instalasi dijalankan.

3)Memastikan konfigurasi rangkaian termasuk firewall dan port telah diuji oleh pegawai IT dan ianya boleh digunakan.

4)Memberi grant administrative rights semasa kerja-kerja instalasi PC dijalankan.

5)Memastikan PC yang akan dibuat instalasi 1GFMAS memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

Jadual & borang-borang adalah seperti di bawah:-

**Keperluan Instalasi 1GFMAS Mengikut PTJ

**Master Tracker 1GFMAS Site Deployment Strategy

**Sign Off Form

CD Installer 1GFMAS boleh download di:-

https://cloud.anm.gov.my/index.php/s/6eTrht1UgyJXmrP

image