Pada 28 Januari 2016, JANM Negeri Pahang telah mengadakan satu Kursus e-Perolehan bertempat di Bilik Latihan JANM  Pahang Tingkat 1, Wisma Persekutuan yang melibatkan 17 orang peserta kakitangan JANM Pahang.  Penceramah Kursus kali ini disampaikan oleh Encik Huzairi Bin Kashmi. Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk memberi penerangan dan panduan mengenai Sistem ePerolehan serta modul-modul baru yang dibangunkan di dalam sistem tersebut. Daripada kursus ini, peserta dapat memahami lebih mendalam mengenai sistem tersebut dan mengaplikasikan pengetahuan dalam menguruskan tatacara perolehan kerajaan

image