Adalah dimaklumkan bahawa kod pembekal 30015 (CELCOM MOBILE SDN BHD) AKAN DINYAHAKTIF daripada sistem 1GFMAS kerana ianya DIWUJUDKAN SECARA TIDAK SAH dan bukan  dalam julat kod pembekal yang sepatutnya. Sehubungan itu, Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) tidak dibenarkan lagi menggunakan kod pembekal 30015 (CELCOM MOBILE SDN BHD).

 

Arahan ini adalah berkuat kuasa serta merta.

Sekian terima kasih.

 

Unit Pengurusan Dana

JANM Pahang

23 Februari 2018

image