Berikut ialah Borang SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran yang terbaru.

Sila pastikan borang ini digunapakai bagi sebarang permohonan mengujud, membatal atau meminda butir-butir Pusat Pembayaran bagi mengelakkan permohonan dikuiri.

Terima kasih.

 

14.2 Borang SG10-1GFMAS

 

14.3 Keterangan Borang SG10-1GFMAS

 

 

Unit Gaji

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Pahang

14 Mac 2018

image