Dimaklumkan bahawa aplikasi Sistem Carian Maklumat Kod Perakaunan iGFMAS (eCAA) telah dibangunkan.  eCAA disediakan bertujuan membantu carian maklumat kod perakaunan iGFMAS kepada semua yang berkepentingan terutamanya pengguna iGFMAS. eCAA ini boleh dicapai melalui laman web https://ecaa.anm.gov.my dan juga capaian hyperlink di Portal Perakaunan Akruan (www2.anm.gov.my) pada bahagian Carta Akaun Akruan.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Pahang

26 Jun 2018

image