Tuan/Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa, berikut merupakan ‘link cloud’ Slide Taklimat Penutupan Akaun Bagi Tahun Kewangan 2018 untuk tindakan muat turun oleh pihak tuan/puan: 

 

https://cloud.anm.gov.my/index.php/s/XYFZSg8ve56O0Od

 

Sekian, terima kasih.

  

UNIT AKAUN

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

image