ANM.PHG.600/15/21/81 (04)

 

 Assalamualaikum,

Tuan/Puan,

 

Selaras dengan SPANM Bilangan 7 Tahun 2018, tuan/puan adalah dikehendaki untuk mengemukakan Sijil Pengesahan Baki Vot berserta Laporan Kedudukan Vot /Dana (Ringkasan) kepada JANM.

 

Sehubungan dengan itu, berikut merupakan Lampiran arahan untuk mengemukakan Sijil Pengesahan Baki Vot berserta lain-lain lampiran yang berkaitan untuk dimuat turun oleh tuan/puan.

 

 

Semakan & Pengesahan Laporan Di iGFMAS - Sijil Pengesahan Baki

 

LAMPIRAN I - Garis Panduan Tatacara Penyelenggaraan dan Semakan Laporan

 

Sijil Pengesahan Baki Elektronik

 

  

Sekian terima kasih.

  

UNIT AKAUN

 JANM PAHANG

 18 JANUARI 2019

image