ANM.PHG.600-15/3/8 ( 1 )

 

Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Tuan/Puan,

            Selaras dengan SPANM Bilangan 6 Tahun 2018 bagi Lampiran A : Garis Panduan Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan Di Bawah Kawalannya Serta Kebenaran Khusus Secara Bertulis tuan/puan adalah           dikehendaki untuk mengemukakan Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah Kawalannya  - Pusat Tanggungjawab (PTJ)  seperti di Lampiran A1 kepada JANM Pahang.

             Sehubungan dengan itu, berikut merupakan Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah Kawalannya  - Pusat Tanggungjawab (PTJ) berserta lain-lain lampiran yang berkaitan untuk dimuat turun oleh tuan/puan.

 

  

TATACARA AP11

 

LAMPIRAN A

   

LAMPIRAN A1

 

 

UNIT PENGURUSAN DANA

JANM PAHANG

image