ANM.PHG.600/15/2/85 ( 02 )

 

ARAHAN PERAKUAN 2 DOKUMEN KEWANGAN DI SEMUA MODUL IGFMAS

Bersama-sama ini dilampirkan tarikh-tarikh penutupan akaun bulanan bagi bulan April sehingga Disember 2019.

 

BULETIN ARAHAN PENUTUPAN AKAUN

 

Sekian terima kasih.

Unit Akaun

JANM Pahang

24 April 2019

image