Assalamualaikum dan Salam Sejahtera       

  

KETUA-KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB

 

YBhg Dato’/Tuan/Puan,

 

Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia Ibu Pejabat dalam peringkat pengemaskinian pengumpulan data pengguna dan peranan bagi perlaksanaan Modul MyCost untuk Sistem Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kerajaan Persekutuan (iGFMAS) berasaskan perakaunan akruan.

 

Sehubungan itu, YBhg Dato’/Tuan/Puan dikehendaki mengisi ‘User Mapping Template bagi MyCost seperti yang di Lampiran UMT dengan lengkap selewat-lewatnya sebelum atau pada 25 November 2019 (Isnin).

 

Mohon kerjasama daripada YBhg Dato’/Tuan/Puan untuk memuat turun template MyCost di cloud https://cloud.anm.gov.my/index.php/s/Yj5lYO3LeNtdj5v dan mengambil tindakan seperti Surat yang dilampirkan.

  

SURAT

  

LAMPIRAN A

 

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Prestasi

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Pahang

14 November 2019

 

image