Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bilangan 3 Tahun 2015 iaitu Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2016 boleh diakses dan dimuat turun seperti di bawah:

Pekeliling (spanm3-2015)

Sehubungan dengan itu, dikemukakan bersama-sama adalah Jadual Tarikh Penyerahan Borang Kew. 320 (SG20) Bagi Tahun 2016 sebagai panduan pihak Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan.

GAJI 2016

Bagi memastikan kelancaran proses pembayaran gaji sepanjang tahun 2016, Semua Pusat Pembayar Gaji hendaklah mematuhi tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

‘Inovasi dan Integriti Merealisasi Perakaunan Akruan’

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Pahang

image