Satu program Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori yang dikendalikan oleh beberapa pegawai dan kakitangan daripada JANM Negeri Perak telah di adakan pada 24hb sehingga 26hb November 2015. Hasil penemuaan pemeriksaan juga telah dibentangkan  pada 26hb November 2015 oleh ketua pemeriksa Pn Nurzanzila binti Harun dalam satu mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah, JANM Negeri Pahang.

image