BIL: ANM.PHG.600.15/2/85 (10)

 

PENUTUPAN AKAUN BULANAN TAHUN 2020

ARAHAN PERAKUAN 2 DOKUMEN KEWANGAN DI SEMUA MODUL IGFMAS

 

Tuan/Puan,

Untuk makluman, bagi melancarkan proses penutupan akaun bulanan, dokumen kewangan di SEMUA MODUL SISTEM iGFMAS hanya boleh dibuat Perakuan 2 sehingga jam 04.00 petang sahaja pada hari penutupan akaun bulanan.

 

Sekiranya masih terdapat dokumen kewangan iGFMAS yang masih belum selesai diperaku 2 selepas jam 4.00 petang pada hari penutupan akaun bulanan, proses Perakuan 2 boleh dilaksanakan oleh PTJ pada keesokan harinya (Walau bagaimanapun, proses pengeluaran resit adalah terkecuali daripada arahan ini).

 

Sehubungan dengan itu, berikut merupakan tarikh-tarikh penutupan akaun bulanan untuk rujukan pihak PTJ:

 

BULAN

TARIKH PENUTUPAN

 AKAUN BULANAN

Januari

31.01.2020 (Jumaat)

Februari

29.02.2020 (Sabtu)

Mac

31.03.2020 (Selasa)

April

30.04.2020 (Khamis)

Mei

31.05.2020 (Ahad)

Jun

30.06.2020 (Selasa)

Julai

31.07.2020 (Jumaat)

Ogos

31.08.2020 (Isnin)

September

30.09.2020 (Rabu)

Oktober

31.10.2020 (Sabtu)

November

30.11.2020 (Isnin)

Disember

31.12.2020 (Khamis)

 

Kerjasama PTJ dalam mematuhi arahan ini adalah diharapkan bagi memastikan proses penutupan akaun bulanan dapat berjalan dengan lancar.

Sekian terima kasih.

 

UNIT AKAUN

JANM PAHANG

10 FEBRUARI 2020

 

 

image