Rujukan        : ANM.PHG.100-1/9/5 ( 7 )

 

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Y.Bhg Dato'/Tuan/Puan,

Bersama-sama ini dikemukakan surat peringatan bagi senarai Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (FRN/GRN) yang masih belum disempurnakan pembayaran sehingga 31 Mac 2020 kepada PTJ terlibat seperti di Lampiran A.

Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Dato'/Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.

 

Sekian, terima kasih.

 

SURAT PERINGATAN

 

LAMPIRAN A

  

UNIT PENGURUSAN DANA

JANM PAHANG

19 APRIL 2020

 

 

image