NO. RUJUKAN : ANM.PHG.100-1/9/5(10)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan

Bersama – sama ini disertakan makluman berkaitan Kawalan Ke Atas Penggunaan Kod Pembekal – One Time Vendor (OTV) Bagi Pembayaran di iGFMAS seperti di Lampiran.
Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.


KAWALAN PENGGUNAAN KOD PEMBEKAL OTV iGFMAS

 

LAMPIRAN 1


Sekian, terima kasih.

UNIT PENGURUSAN DANA
JANM PAHANG
4 Jun 2020

 

image