ANM.PHG.600/15/2/85 ( 18 )

 

 

Dimaklumkan bahawa aktiviti menaiktaraf infrastruktur iGFMAS & sistem sokongan JANM akan dilaksanakan mulai 29 Julai 2020 sehingga 1 Ogos 2020.

 

Maklumat mengenai aktiviti tersebut adalah seperti berikut:

TARIKH/MASA MULA: 29 Julai 2020 (Rabu)/8.00 pm

TARIKH/MASA TAMAT: 01 Ogos 2020 (Sabtu)/11.00 pm

 

Sepanjang tempoh tersebut, iGFMAS & sistem sokongan JANM iaitu Portal Rasmi JANM, Portal Perakaunan Akruan, ePenyata Gaji & Laporan, eGUMIS, eMaklum, eVendor, ePenyata Pinjaman Komputer, SPWTD, AREF dan Active Directory tidak dapat diakses.

 

Maklumat ini akan turut dibuletinkan di portal iGFMAS.

Klik   LAMPIRAN AKTIVITI

 

Sekian, terima kasih.

 

Unit Akaun JANM Pahang

28 Julai 2020

image