ANM.PHG.100-1/9/5(16)

 

PINDAAN KEPADA LAMPIRAN 1 : BULETIN PENGGUNAAN KOD VENDOR BANK GUNASAMA BAGI BAYARAN KAD KREDIT KORPORAT (KKK), CAJ ePAYMENT DAN CAJ PROSESAN CEK OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

 

Y.Bhg Dato’ / Tuan / Puan,

 

Merujuk buletin yang dipaparkan di Portal JANM Pahang bertajuk Penyelarasan Penggunaan Kod Vendor Bank Gunasama Bagi Bayaran Kad Kredit Korporat (KKK), Caj ePayment dan Caj Prosesan Cek oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) pada 27 Ogos 2020 dimaklumkan bahawa terdapat PINDAAN KEPADA LAMPIRAN 1 berdasarkan maklumbalas yang diterima oleh pihak bank.

 

Perhatian dan kerjasama Y.Bhg Dato’ / Tuan / Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai. Segala kesulitan amatlah dikesali.

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT PENGURUSAN DANA JANM NEGERI PAHANG

17 SEPTEMBER 2020

image