ANM.PHG.600-15/1/7( 25 )

 

PINDAAN KEPADA PERIHAL BAGI KOD ELAUN DAN IMBUHAN TETAP (B0112000) KEPADA ELAUN DAN IMBUHAN

 

Y.Bhg Dato’ / Tuan / Puan,

 

Dimaklumkan bahawa terdapat ketidakseragaman dalam penggunaan kod akaun bagi pembayaran elaun iaitu samada di bawah B0112000 – Elaun dan Imbuhan Tetap atau B0115000 – Faedah Kewangan Kakitangan Awam.

 

Sehubungan dengan itu, pindaan telah dibuat ke atas kod akaun B0112000 dan maklumat terperinci bagi kod akaun di bawah B0112000 – Elaun dan Imbuhan adalah seperti di LAMPIRAN A

 

Perhatian dan kerjasama Y.Bhg Dato’ / Tuan / Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT GAJI

21 SEPTEMBER 2020

image