NO. RUJUKAN : ANM.PHG.600-15/2/85(26)

Tarikh : 22 Oktober 2020

 

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan

 

PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI TERIMAAN

 

Bersama ini sertakan makluman berkaitan Penghantaran Sijil Pengesahan Baki Terimaan bagi bulan September 2020.

Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.

 

Muat turun : 

1)   PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI TERIMAAN

2)   LAMPIRAN A - STATUS PENERIMAAN SBP TERIMAAN

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT AKAUN
JANM PAHANG
22 Oktober 2020

custom_html