NO. RUJUKAN : ANM.PHG.600-15/2/85(27)

Tarikh : 22 Oktober 2020

 

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan

 

PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT

 

Bersama ini sertakan makluman berkaitan Penghantaran Sijil Pengesahan Baki Vot bagi bulan September 2020.

Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.

 

Muat turun : 

1)   PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT

2)   LAMPIRAN A - STATUS PENERIMAAN SBP VOT

3)   LAMPIRAN B - STATUS PENGHANTARAN SBP VOT

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT AKAUN
JANM PAHANG
22 Oktober 2020

image