NO. RUJUKAN : ANM.PHG.100-1/9/5/(17)

 

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Y.Bhg Dato'/Tuan/Puan,

 

SENARAI PENERIMAAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN (FRN/GRN) YANG MASIH BELUM DISEMPURNAKAN PEMBAYARAN SEHINGGA 31 OKTOBER 2020

 

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

 

2.    Bersama-sama ini dikemukakan surat bagi senarai Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (FRN/GRN) yang masih belum disempurnakan pembayaran sehingga 31 Oktober 2020 kepada PTJ terlibat seperti di Lampiran A. Mohon tindakan segera untuk diselesaikan sehingga Arahan Pembayaran terutama bagi bulan MAC sehingga OGOS 2020. 

 

3.    Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Dato'/Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT PENGURUSAN DANA

JANM NEGERI PAHANG

16 NOVEMBER 2020

 

MUAT TURUN  :  SURAT PERINGATAN PENERIMAAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN (FRN/GRN) YANG MASIH BELUM DISEMPURNAKAN PEMBAYARAN SEHINGGA 31 OKTOBER 2020

image