Tahun 2021


Bil.  Tajuk  Dokumen Aktiviti 
 1.   Laporan Aktiviti Bulan Januari   Muat Turun
 2.  Laporan Aktiviti Bulan Februari Muat Turun
 3.  Laporan Aktiviti Bulan Mac Muat Turun
 4.   Laporan Aktiviti Bulan April Muat Turun
 5.  Laporan Aktiviti Bulan Mei Muat Turun

Tahun 2020


Bil.  Tajuk  Dokumen Aktiviti 
 1.   Laporan Aktiviti Bulan Januari   Muat Turun
 2.  Laporan Aktiviti Bulan Februari  Muat Turun

Tahun 2019

 Bil.  Tajuk  Dokumen Aktiviti 
 1.  Laporan Aktiviti Bulan Januari dan Februari                                                                                                                                     Muat Turun                                     
 2.  Laporan Aktiviti Bulan Mac                           Muat Turun
 3.  Laporan Aktiviti Bulan April                           Muat Turun
 4.  Laporan Aktiviti Bulan Mei                           Muat Turun
 5.  Laporan Aktiviti Bulan Jun                           Muat Turun
 6.  Laporan Aktiviti Bulan Julai                           Muat Turun

Tahun 2017

Bil Tajuk  
1 Latihan Sistem Pembayaran Kerajaan  14 Mac 2017 – 15 Mac 2017
Janm Negeri Pulau Pinang
Bilik Taklimat JANM, Tingkat 34 KOMTAR

Tahun 2016

Bil Tajuk  
1 Pensijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti 5S Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia   Muat Turun
2 Lawatan UITM   Muat Turun
3 Lawatan 5S Baling   Muat Turun
4 Program Perjumpaan Dengan Pegawai Perakaunan   Muat Turun
5 Laporan Taklimat PERKESO   Muat Turun
6 Jawatankuasa Penilaian Anugerah Inovasi Kewangan Negeri Pulau Pinang   Muat Turun
7 Sambutan Minggu Kesihatan Dan Keselamatan Anjuran Jawatankuasa Bangunan   Muat Turun
8 Taklimat Kesedaran ICT dan Audit Pematuhan  23 November 2016 - 24 November 2016
Bilik Taklimat JANM, Tingkat 34 KOMTAR

custom_html