BIL.

NO. SEBUT HARGA

NO. ePEROLEHAN

TAJUK

TARIKH IKLAN

TARIKH SESI TAKLIMAT/ LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP

STATUS

1.

JANM PP Bil.1/2020

QT200000000002851

Perkhidmatan Penyewaan, Penyelenggaraan Mesin Penyalin Multifungsi Dan Bacaan Meter Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Pulau Pinang (JANMPP) Untuk Tempoh Dua Puluh Satu (21) Bulan

04/02/2020

Tiada

10/02/2020

Dibatalkan

2.

JANM PP Bil.2/2020

QT200000000005732

Perkhidmatan Penyewaan, Penyelenggaraan Mesin Penyalin Multifungsi Dan Bacaan Meter Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Pulau Pinang (JANMPP) Untuk Tempoh Dua Puluh Satu (21) Bulan

19/02/2020

Tiada

22/02/2020

Tutup

image