Objektif

 1. Memantapkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan perakaunan di Pejabat Perakaunan;
 2. Menyelaras keseragaman peraturan serta prosedur kewangan dan perakaunan yang berkuat kuasa di pejabat perakaunan;
 3. Mempertingkatkan pemahaman personel yang melaksanakan tugas kewangan dan perakaunan menerusi latihan yang berterusan berkaitan Sistem Perakaunan yang digunapakai; dan
 4. Menguatkuasa Akta Wang Tidak Dituntut 1965 melalui pemahaman dan pemeriksaan ke atas entiti (JANM Negeri sahaja).

 

Piagam Pelanggan

 1. Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.
 2. Memperakaunkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh terima dokumen lengkap.

 

Fungsi

 1. Memantau operasi perakaunan/ kewangan di Pejabat Perakaunan agar mematuhi dasar, peraturan dan prosedur perakaunan/ kewangan yang berkuat kuasa;
 2. Merancang, menyelaras dan menyeragam pelaksanaan sistem/ operasi perakaunan/ kewangan di Pejabat Perakaunan;
 3. Memantau pelaksanaan naziran dan WTD serta memberi khidmat nasihat kepada Pejabat Perakaunan termasuk latihan sistem perakaunan/ kewangan;
 4. Memantau pengurusan teknologi maklumat merangkumi asset ICT, pusat data dan sistem-sistem berkaitan perakaunan/ kewangan serta Portal JANM Negeri/ Cawangan; dan
 5. Mengurus dan menyelaras Business Continuity Management (BCM) BPOPP dan JANM negeri/ Cawangan.

Alamat

Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 4, Kompleks Kementerian Kewangan
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya
Tel : 03-88821000
Faks : 03-88821610
custom_html