Objektif

  1. Mengeluarkan maklumat yang tepat serta lengkap pada masanya melalui khidmat automasi supaya maklumat dapat digunakan untuk kawalan, perancangan dan keputusan kewangan.
  2. Memastikan operasi sistem berjalan dengan lancar supaya perkhidmatan yang diberi kepada pelanggan tidak tergendala.
  3. Membangunkan sistem dalam masa yang ditetapkan dan dapat memenuhi spesifikasi yang dipersetujui oleh pelanggan.

Piagam Pelanggan

  • Membangun dan melaksanakan projek integrasi aplikasi kerajaan elektronik dengan sistem perakaunan Jabatan Akauntan Negara mengikut jadual yang ditetapkan.

Fungsi

  1. Menjalankan penyelidikan, kajian, pembangunan, pengujian, latihan dan pelaksanaan sistem-sistem perakaunan yang dibangunkan.
  2. Menjalankan operasi sistem, pentadbiran sistem, pentadbiran pangkalan data dan automasi pejabat.
  3. Menguruskan infrastruktur, khidmat sokongan dan urusan keselamatan ICT Ibu Pejabat dan Cawangan serta memantau rangkaian komunikasi JANM.

Alamat

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 5 & 6, Kompleks Kementerian Kewangan
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya
Tel : 03-88821000
Faks : 03-88821049 / 03-88821401
custom_html