Objektif
Memberi nasihat perundangan kepada Jabatan Akauntan Negara selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Negara dengan mengambil kira dasar kerajaan dan kepentingan awam.


Fungsi

  1. Memberi nasihat/pandangan mengenai perkara undang-undang yang melibatkan Jabatan.
  2. Menggubal dan menyemak perundangan utama dan perundangan subsidiari di bawah bidang kuasa Jabatan.
  3. Menyemak perjanjian/kontrak yang melibatkan Jabatan dengan pihak lain.
  4. Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965.

 

Alamat

Unit Undang-Undang
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 8, Kompleks Kementerian Kewangan
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya
Tel : 03-88821121
Faks: 03-88821042


custom_html