Cari:
Nama Pegawai Jawatan Telefon Samb. Emel (@anm.gov.my)
PEJABAT PENGARAH
FAKS : 084-797620
Nicholas Bujang Pengarah Cawangan WA44 084-796382 105 nicholas.bujang
UNIT INSPEKTORAT DAN NAZIRAN
FAKS : 084-797620
Hellen Anak Mayau Penolong Akauntan W29 084-796382 122 helen.mayau
Afina Binti Lamat Pembantu Akauntan W19 084-796382 124 afina.lamat
SEKSYEN PENGURUSAN
FAKS : 084-797620
Victor Ong Wei Chuan Penolong Akauntan W29 084-796382 104 victor
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
FAKS : 084-797620
Evelyn Anak Jack Pembantu Tadbir (P/O) N22 084-796382 107 evelyn.jack
Tawi Anak Angga Pembantu Tadbir (P/O) N19 084-796382 108 tawi
Hajijah Binti Arbi Pembantu Tadbir (P/O) N19 084-796382 101 hajijah.arbi
Kosong Pembantu Tadbir(Kewangan) W19 084-796382
Kosong Pembantu Tadbir(Kewangan) W19 084-796382
Kosong Pegawai Khidmat Pelanggan N19 084-796382
Bunsu Bin Kassim Pembantu Operasi N14 084-796382 111 bunsu.kassim
Collin Kumbong Pembantu Operasi N14 084-796382 111 collin.kumbong
Danny Smith Anak Baja Pembantu Awam R11 084-796382 102 danny.baja
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN
FAKS : 084-797620
Beta Anak Ambie Penolong Akauntan (KUP) W29 084-796382 109 beta.ambie
SEKSYEN OPERASI
FAKS : 084-797620
Kosong Penolong Akauntan W32 084-796382
UNIT AKAUN
FAKS : 084-797620
Geraldson Anak Edward Kaik@Kaik Pembantu Akauntan W26 084-796382 112 geraldson.edward
Hilary Putit Anak Beti Pembantu Akauntan W19 084-796382 118 hilary.putit
Kosong Pembantu Akauntan W19 084-796382
UNIT GAJI
FAKS : 084-797620
Zakiah Binti Ismail Pembantu Akauntan W22 084-796382 114 zakiah.ismail
Mohammad Syerhan Bin Sahiron Pembantu Akauntan W19 084-796382 117 syerhan.sahiron
UNIT PENGURUSAN DANA
FAKS : 084-797620
Tiong Ing Siong Pembantu Akauntan W22 084-796382 115 tionging.siong
Aidi Anak Harry Pembantu Akauntan W19 084-796382 116 aidi.harry
Karlie Kahen Kennedy Pembantu Akauntan W19 084-796382 106 karliekahen.kennedy
UNIT TEKNIKAL
FAKS : 084-797620
Kosong Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 084-796382
Albert Anak Julai Juruteknik Komputer FT19 084-796382 123 albertj.kpt
SEKSYEN PEMANTAUAN
FAKS : 084-797620
Canisius Duki Penolong Akauntan W32 084-796382 113 canisius
UNIT PENGURUSAN ASET
FAKS : 084-797620
Azlan Bin Mohamad Penolong Akauntan (KUP) W29 084-796382 121 azlan.mohd
Alice Anak Engsong Penolong Akauntan W29(KUP) 084-796382 119 alice
image