ANM.PHG.(P) 20 JLD.7 (    )

Untuk makluman, adalah menjadi tanggungjawab PTJ untuk menyemak ketepatan akaun pukal dengan mengambil tindakan seperti berikut:

 

1)  PTJ dikehendaki untuk menyemak akaun pukal di portal  Sistem 1GFMAS melalui modul Pengurusan Arahan Pembayaran seperti tatacara semakan di Lampiran 1.

 

2)  Sekiranya terdapat maklumat yang tidak tepat atau nombor akaun pukal tiada pada Laporan Akaun Pukal Yang Dipertanggung tersebut, PTJ dikehendaki untuk mengemaskini maklumat akaun pukal sama ada untuk wujud, batal atau kemaskini pejabat perakaunan melalui borang akaun pukal di portal Sistem 1GFMAS.

 

LAMPIRAN 1 

 

 

Sekian terima kasih.

Unit Pengurusan Dana

JANM Pahang

 

14 Februari 2018

custom_html