Nota Rujukan / Kursus / Taklimat / Aplikasi

Bil Tajuk  Muat Turun
1  TATACARA MENCETAK HKP DAN HKS

 Muat Turun

1  USER MAPPING TEMPLETE (UMT) 1GFMAS2017

 Muat Turun

2  MPSAS 2017

 Muat Turun

3  Nota Kursus Asas Perakaunan Februari 2017

 Muat Turun

4  Nota Kursus Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan

 Muat Turun

5  Nota Kursus Asas Pengurusan Kewangan

 Muat Turun

6  TAKLIMAT GPKI 2.0

 Muat Turun

Nota Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan

Bil Tajuk  Muat Turun
1-4

Tatacara Pengurusan Aset Alih

   Muat Turun

1-4

Tatacara Pengurusan Aset Tak Ketara

   Muat Turun

1-4

Tatacara Pengurusan Aset Tak Ketara Ringkasan

   Muat Turun

5-7

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

   Muat Turun

8-9

Tatacara Pengurusan Aset Hidup Haiwan (TPH)

   Muat Turun

8-9

Tatacara Pengurusan Aset Hidup Tumbuhan (TPT)

   Muat Turun

8-9

Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI)

   Muat Turun

10-11

Prosedur Pelupusan Dokumen Kewangan

   Muat Turun

10-11

Panduan Pemusnahan Dokumen JANM

   Muat Turun

10-11

Akta ARKIB Negara

   Muat Turun

custom_html