Soal Selidik Kajian Kepuasan Bekerja Tahun 2020

Tiada soal selidik ketika ini.

 

 

Laporan Kajian Kepuasan Bekerja

Bil Tajuk  
1 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2019 Muat Turun
2 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2018 Muat Turun
3 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2017 Muat Turun
4 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2016 Muat Turun
5 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2015 Muat Turun

Maklumbalas Cadangan Penambahbaikan

Bil Tajuk  
1 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2016 Muat Turun
2 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2015 Muat Turun
3 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2014 Muat Turun
4 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2013 Muat Turun

custom_html