Kementerian / Jabatan / Agensi yang menganjurkan kursus kewangan dan perakaunan secara dalaman (in house training) boleh mendapatkan khidmat tenaga pengajar IPN dengan mengemukakan permohonan mengikut garis panduan yang tertentu. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Garis Panduan Permohonan Khidmat Tenaga Pengajar IPN di portal JANM di menu Perkhidmatan > Tatacara & Panduan.

custom_html