Kementerian/Jabatan/Agensi boleh melaksanakan kursus-kursus kewangan yang telah dirancang secara dalaman dengan mengemukakan permohonan kepada IPN menggunakan Borang Permohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan Oleh Kementerian/Jabatan yang boleh dimuat turun di portal JANM di menu Perkhidmatan > Muat Turun > Borang-Borang.

custom_html