Tuntutan Perjalanan (TNT)

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 TNT - BAYARAN BALIK TEMPAT LETAK KENDERAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
2 TNT - ELAUN BASIKAL MOTOSIKAL  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
3 TNT - ELAUN GANTIAN TETAP  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
4 TNT - MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
5 TNT - MENGHADIRI ACARA RASMI KERAJAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
6 TNT - KERJA LEBIH MASA DI LUAR WAKTU PEJABAT  Muat Turun FAQ
7 TNT - MELAPOR DIRI KALI PERTAMA  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
8 TNT - PERPINDAHAN RUMAH DALAM STESEN YANG SAMA  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
9 TNT - PERTUKARAN LUAR STESEN   Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
10 TNT - BERKURSUS DI DALAM NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
11 TNT - BERKURSUS DI LUAR NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
12 TNT - MENJALANKAN TUGAS RASMI DI DALAM NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
13 TNT - MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
14 TNT - MESYUARAT PERSATUAN IKHTISAS  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
15 TNT - MENGHADIRI PEPERIKSAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
16 TNT - MENGHADIRI TEMU DUGA KENAIKAN PANGKAT  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
17 TNT - RAWATAN DI LUAR STESEN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
18 TNT - SAPINA MAHKAMAH  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini

Gaji & Elaun

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 IMBUHAN TETAP PERKHIDMATAN DAN KERAIAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
2 BANTUAN SARA HIDUP (COLA) Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
3 BAYARAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
4 BAYARAN KERJA LEBIH MASA (OVERTIME) Senarai semak dalam proses pengemaskinian   FAQ
5 BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL (BIPK) Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
6 BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) Senarai semak dalam proses pengemaskinian   FAQ
7 BAYARAN INSENTIF WILAYAH Senarai semak dalam proses pengemaskinian   FAQ
8 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- ELAUN WARDEN ASRAMA Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
9 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- SENARAI SEMAK BIMKC Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
10 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- SENARAI SEMAK PENGETUA DAN GURU BESAR Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
11 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF KESIHATAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
12 BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
13 BAYARAN PENGAJARAN SAMBILAN BAHASA Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
14 ELAUN KERJA DI LUAR WAKTU BEKERJA BIASA Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
15 ELAUN PAKAIAN PANAS BILIK KOMPUTER Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
16 ELAUN PAKAIAN PANAS LUAR NEGARA Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
17 ELAUN PEMANGKUAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
18 ELAUN PENANGGUNGAN KERJA Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
19 ELAUN PENCERAMAH Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
20 ELAUN GURU PEMBIMBING Senarai semak dalam proses pengemaskinian   FAQ
21 ELAUN PENGETUA DAN GURU BESAR Senarai semak dalam proses pengemaskinian   FAQ
22 ELAUN PERUMAHAN WILAYAH Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
23 ELAUN PRA PERKHIDMATAN KURSUS KAWALAN TRAFIK UDARA Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
24 ELAUN PRA PERKHIDMATAN KURSUS PERUBATAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
25 ELAUN UPAH JAHIT Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
26 ELAUN WAKTU KERJA FLEKSI Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
27 ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
28 ELAUN TUGAS MEMANDU KENDERAAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
29 ELAUN POS BASIK Senarai semak dalam proses pengemaskinian   FAQ
30 ELAUN INSENTIF MENYELAM Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
31 ELAUN GANGGUAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
32 GANJARAN KONTRAK Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
33 PEMBERIAN PINDAHAN DAN ELAUN PERTUKARAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini
34 TAMBANG EHSAN Senarai semak dalam proses pengemaskinian Tiada FAQ Buat Masa Ini

Perolehan

Bayaran-bayaran Lain

 

 

custom_html