Tuntutan Perjalanan (TNT)

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 TNT - BAYARAN BALIK TEMPAT LETAK KENDERAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
2 TNT - ELAUN BASIKAL MOTOSIKAL  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
3 TNT - ELAUN GANTIAN TETAP  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
4 TNT - HARI PENGURNIAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
5 TNT - HARI PERKHIDMATAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
6 TNT - KEMUDAHAN ALAT UBAT PERUBATAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
7 TNT - KERJA LEBIH MASA  Muat Turun FAQ
8 TNT - MELAPOR DIRI KALI PERTAMA  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
9 TNT - PERPINDAHAN RUMAH DALAM STESEN YANG SAMA  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
10 TNT - PERTUKARAN LUAR STESEN   Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
11 TNT - KEMUDAHAN RAWATAN LUAR NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
12 TNT - BAYARAN RAWATAN KECEMASAN DI HOSPITAL KLINIK SWASTA  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
13 TNT - BERKURSUS DI DALAM NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
14 TNT - BERKURSUS DI LUAR NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
15 TNT - MENJALANKAN TUGAS RASMI DI DALAM NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
16 TNT - MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
17 TNT - MESYUARAT PERSATUAN YANG DIWARTAKAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
18 TNT - MENGHADIRI PEPERIKSAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
19 TNT - MENGHADIRI TEMU DUGA KENAIKAN PANGKAT  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
20 TNT - RAWATAN DI LUAR STESEN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
21 TNT - SAPINA MAHKAMAH  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini

Gaji & Elaun

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 IMBUHAN TETAP PERKHIDMATAN DAN KERAIAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
2 BANTUAN SARA HIDUP (COLA) Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
3 BAYARAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
4 BAYARAN KERJA LEBIH MASA (OVERTIME) Muat Turun   FAQ
5 BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL (BIPK) Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
6 BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) Muat Turun   FAQ
7 BAYARAN INSENTIF WILAYAH Muat Turun   FAQ
8 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- ELAUN WARDEN ASRAMA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
9 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- SENARAI SEMAK BIMKC Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
10 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- SENARAI SEMAK PENGETUA DAN GURU BESAR Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
11 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF KESIHATAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
12 BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
13 BAYARAN PENGAJARAN SAMBILAN BAHASA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
14 ELAUN KERJA DI LUAR WAKTU BEKERJA BIASA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
15 ELAUN PAKAIAN PANAS BILIK KOMPUTER Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
16 ELAUN PAKAIAN PANAS LUAR NEGARA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
17 ELAUN PEMANGKUAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
18 ELAUN PENANGGUNGAN KERJA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
19 ELAUN PENCERAMAH Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
20 ELAUN GURU PEMBIMBING Muat Turun   FAQ
21 ELAUN PENGETUA DAN GURU BESAR Muat Turun   FAQ
22 ELAUN PERUMAHAN WILAYAH Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
23 ELAUN PRA PERKHIDMATAN KURSUS KAWALAN TRAFIK UDARA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
24 ELAUN PRA PERKHIDMATAN KURSUS PERUBATAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
25 ELAUN UPAH JAHIT Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
26 ELAUN WAKTU KERJA FLEKSI Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
27 ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
28 ELAUN TUGAS MEMANDU KENDERAAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
29 ELAUN POS BASIK Muat Turun   FAQ
30 ELAUN INSENTIF MENYELAM Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
31 ELAUN GANGGUAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
32 GANJARAN KONTRAK Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
33 PEMBERIAN PINDAHAN DAN ELAUN PERTUKARAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
34 TAMBANG EHSAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini

Perolehan

Bil. Perolehan Muat Turun FAQ
1 BAYARAN KONTRAK PUSAT   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
2 BAYARAN KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
3 BAYARAN PEMBELIAN TERUS   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
4 BAYARAN GOTONG-ROYONG   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
5 BON PELAKSANAAN   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
6 PERKHIDMATAN PERUNDINGAN   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
7 PEROLEHAN KERAJAAN MELALUI UNDIAN   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
8 BAYARAN PENDAHULUAN KONTRAKTOR   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini

Bayaran-bayaran Lain

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 BANTUAN MENGURUS JENAZAH   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
2 BAYARAN LAPORAN PERUBATAN   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
3 BAYARAN PENGANGKUTAN JENAZAH   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
4 BAYARAN YURAN KELAB   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
5 KEMUDAHAN ALAT TELEKOMUNIKASI   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
6 KEMUDAHAN CAJ BULANAN ALAT TELEKOMUNIKASI   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
7 PEMBERIAN APC   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
8 SIJIL AP58(A)   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini
9 PANJAR WANG RUNCIT   Muat Turun   Tiada FAQ Buat Masa Ini

 

 

image