piala-102x150          Picture1-132x150

PENCAPAIAN TAHUN 2010
 

TEMPAT KETIGA
KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF
PERINGKAT BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM

 

NAIB JOHAN
KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF
PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG
ANJURAN : PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG
TARIKH : 21 HINGGA 22 JULAI 2010

 

JOHAN
KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF
PERINGKAT ZON UTARA
ANJURAN : JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)
TARIKH : 28 JULAI 2010

 

TEMPAT KETIGA
KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF
PERINGKAT JANM
ANJURAN : JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)
TARIKH : 29 SEPTEMBER 2010

 

PENCAPAIAN TAHUN 2009

TEMPAT KETIGA
KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA
PERINGKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

  

 

image