Piagam Pelanggan

 Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar
dari tarikh terima dokumen lengkap.


 Memperakaunkan terimaan dalam tempoh 3 hari kalendar
dari tarikh terima dokumen lengkap.

custom_html