Bil Polisi  
1 Polisi dan Prosedur Jabatan Akauntan Negara Malaysia (Kemaskini September 2018) Muat Turun
2 Dasar Keselamatan ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (Versi 5.1) Muat Turun
  2.1 Garis Panduan Pembangunan Sistem di JANM Muat Turun
3 Prosedur Pengurusan Keselamatan ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (Versi 1.1) Muat Turun
4 Garis Panduan Dalaman Penggunaan Komputer Sewaan JANM Muat Turun
custom_html