Visi

Sebagai Peneraju Terbilang dalam Perakaunan Kewangan dan Perakaunan Pengurusan Sektor Awam

Misi

Mengukuhkan Pengurusan Kewangan Sektor Awam secara berhemat dengan dasar yang progresif dan sistem perakaunan yang efisien menerusi kakitangan profesional dan kolaborasi strategik.

 
 

Objektif

  1. Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan.
  2. Mempertingkatkan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan agensi kerajaan.
  3. Membantu kerajaan dalam membuat keputusan yang berkesan.
  4. Membangun dan melaksanakan sistem pengurusan sumber manusia bagi perkhidmatan perakaunan.
  5. Mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965.
custom_html