Asas perakaunan yang digunakan bagi memperakaunkan akaun Kerajaan Persekutuan ialah perakaunan berasaskan tunai atau tunai ubahsuai.

 

HUBUNGAN ANTARA AKAUN KUMPULAN WANG DISATUKAN

acc chart

custom_html