Pengenalan

Sistem Perakaunan Luar Negeri Akruan (iSPLN) adalah sistem pengurusan kewangan dan perakaunan berkomputer berasaskan Akruan bagi agensi Kerajaan di luar negara. Pelaksanaan iSPLN bermula pada 4 Januari 2016 menggantikan (Sistem Perakaunan Luar Negeri) SPLN dan telah digunapakai oleh 156 Pusat Tanggungjawab (PTJ) luar negara di bawah 9 buah Kementerian/Jabatan.

Objektif:

1) Memproses dan mengakaunkan transaksi iSPLN secara harian dan dalam talian ke iGFMAS menerusi Jurnal Ringkasan;

2) Meminimakan dana kerajaan di luar negara yang mana sebanyak 45% nilai apungan Panjar Luar Negara telah berjaya dikurangkan semenjak sistem ini dilaksanakan.

Carta Aliran iSPLN

carta ispln bm

chart2 ispln bm

Ciri-Ciri iSPLN

1) Mempunyai Kawalan Keselamatan (https/VPN/ID)
2) Mempunyai Elemen Akruan Receivable & Payable
3) Kod Akaun berdasarkan Carta Akaun Akruan iGFMAS
4) Medium sistem dalam Bahasa Inggeris
5) Paparan sistem Dropdown Menu
6) Mempunyai Fasiliti Hebahan/Buletin
7) Pelbagai Jenis Pembayaran (TT/EFT/Panjar)
8) Transaksi adalah Single-point data entry
9) Urusniaga melibatkan pelbagai matawang
10) Pengiraan Untung/Rugi secara Auto

custom_html