Pelaksanaan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan “Standard Accounting System For Government Agencies” (SAGA)

 

Mulai 1 April 2004, JANM merupakan agensi yang mengetuai dalam pelaksanaan projek perluasan SAGA setelah mengambil alih daripada MAMPU.

 

Status Pelaksanaan

Senarai Agensi (BBP/BBN/PBT/MAIN) Yang Telah Mendapat Sijil Pematuhan SAGA


BIL

AGENSI

TAHUN

1

Lembaga Getah Malaysia (LGM)

2010

2

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

2010

3

Majlis Pembangunan Wilayah dan Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)

2011

4

Universiti Sains Malaysia (USM)

2011

5

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

2012

6

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

2012

7

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

2012

8

Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MYSIHAT)

2012

9

Lembaga Pelabuhan Bintulu (LPB)

2013

10

Perbadanan Labuan (PL)

2013

11

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

2013

12

Institut Penyelidikan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

2013

13

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

2013

14

Perbadanan Putrajaya (PPJ)

2013

15

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

2014

16

Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

2014

17

Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

2015

18

Maktab Koperasi Malaysia (MKM)

2016

19

Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (SPPP)

2016

20

Institut Penyelidikan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

2016

21

Lembaga Pelabuhan Johor (LPJ)

2016

22

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

2016

23

Lembaga Tabung Haji (LTH)

2016

24

Malaysian Pepper Board (MPB)

2016

25

Malaysian Productivity Corporation (MPC)

2016

26

Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

2016

27

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

2016

28

Lembaga Pelabuhan Kuantan (LPKTN)

2016

29

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

2016

30

Perbadanan Industri Kecil & Sederhana Malaysia (SMECorp)

2016

31

Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

2016

32

Universiti Teknologi Malaysia (UiTM)

2016

33

Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL)

2016

34

Universiti Tun Hussin Onn (UTHM)

2016

35

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

2016

36

Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)

2016

37

Lembaga Pelabuhan Klang (LPK)

2017

38

Perbadanan Aset Keretapi (PAK)

2017

39

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

2017

40

Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)

2017

41

Lembaga Koko Malaysia (LKM)

2017

42

Lembaga Kemajuan MUDA (MADA)

2017

43

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)

2017

44

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs)

2017

45

Lembaga Air Perak (LAP)

2017

46

Majlis Perbandaran Sepang (MP Sepang)

2017

47

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)

2017

48

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

2017

49

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)

2017

50

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

2017

51

Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP)

2017

52

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)

2017

53

Universiti Putra Malaysia Serdang (UPMS)

2017

54

Perbadanan Kemajuan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCorp)

2017

55

Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP)

2017

56

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

2017

57

Akademi Sains Malaysia (ASM)

2017

58

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

2017

59

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

2017

60

Lembaga Muzium Negeri Terengganu (LMNT)

2018

61

Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP)

2018

62

Majlis Sukan Negara Malaysia (MSN)

2018

63

Suruhanjaya Tenaga (ST)

2018

64

Majlis Perbandaran Selayang (MPS)

2018

65

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

2018

66

Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIKH)

2018

67

Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang (LMNPP)

2018

68

Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

2018

69

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

2018

70

Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

2018

71

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

2018

72

Majlis Daerah Kampar (MDKpr)

2018

73

Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)

2019

74

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

2019

75

Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu (YPKT)

2019

76

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

2019

77

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

2019

78

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

2019

79

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

2019

80

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM)

2019

81

Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS)

2019

82

Majlis Daerah Cameron Highlands (MDCH)

2019

83

Majlis Daerah Tanjong Malim (MDTM)

2020

84

Majlis Perbandaran Kemaman (MPK)

2020

85

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

2020

86

Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA)

2020

 

 

Carta Proses Aliran SAGA

sys saga chart
Bahagian Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan  Negara Malaysia

Pematuhan Kepada SPANM Bil. 3 Tahun 2018

Surat Pekeliling Akauntan Negara Bilangan 3 Tahun 2018 ini dikeluarkan bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan, pemantauan dan pematuhan SAGA kepada agensi kerajaan yang terdiri daripada Badan Berkanun Persekutuan (BBP), Badan Berkanun Negeri (BBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).


SPANM Bil. 3 Tahun 2018

custom_html