Bil Tajuk  
1 Borang Permohonan Kenderaan Di Luar Negeri Pulau Pinang   Muat Turun
2 Borang Permohonan Kenderaan Di Dalam Negeri Pulau Pinang Muat Turun
3 Memo Arahan Menjalankan Kerja Lebih Masa Muat Turun
4 Borang_ePayslip Muat Turun
5 Lampiran A Surat Kuasa Pemungut Tunai PWR Muat Turun
6 Borang Maklumat Penerima Bayaran GFMAS Muat Turun
7 Borang Permohonan Bayaran Balik Hasil Muat Turun
8 Borang Pukal   Muat Turun
9 Lampiran D   Muat Turun
10 Borang Laporan Kerosakan   Muat Turun
11 Borang Kelulusan Ketua Jabatan Bagi Membawa Aset Alih Keluar Pejabat   Muat Turun
12 Borang Pengemaskinian Maklumat Peribadi bagi tujuan PCB Mulai 2017          Muat Turun(PDF)
            Muat Turun(EXCEL)
13 Borang Perakuan Sijil Cuti Sakit  Muat Turun
14 Borang Tempahan Bilik   Muat Turun
15 Borang Pembatalan CR   Muat Turun
16 Borang Meninggalkan Pejabat   Muat Turun
17 Borang Cuti Kematian Ahli Keluarga Terdekat Muat Turun
18 BORANG BERTUGAS LUAR PEJABAT JANM PULAU PINANG Muat Turun
 19 Borang Permohonan Penggunaan Kad Kredit Korporat Muat Turun 
custom_html