Bil Tajuk  
1

NOTA AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

Muat Turun
2

iGFMAS EEU P. PINANG

Muat Turun

3

NOTA KURSUS ASAS PERAKAUNAN

Muat Turun

4. 

SLAID PEMBENTANGAN SPANM BIL 6

Muat Turun
5. 

TAKLIMAT REFRESHER SPANM BIL 7 TAHUN 2018 -2 MEI 2019

Muat Turun
6.

TAKLIMAT STRUKTUR CAA

Muat Turun
7.

TATACARA TINDAKAN PENGEMASKINIAN PERAKAUNAN ASET DAN LIABILITI 

Muat Turun
8. 

SLIDE PENERANGAN AA PUKAL

Muat Turun
9.

SLIDE SPANM BIL.3 2019

Muat Turun 
10.

SLIDE SPANM BIL. 4 2019

Muat Turun
11.

PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENGHANTARAN CARUMAN PERKESO OLEH PTJ

Muat turun
12.

BAUCAR BERASINGAN_TATACARA AGO EFT_ASSIST

Muat Turun
13.

TAKLIMAT KERTAS KERJA SOKONGAN PENYATA KEWANGAN LAJER AKRUAN TAHUN 2021

Slide Taklimat KKS

Senarai PTJ Deposit

Lampiran 

14. TAKLIMAT GOM PORTAL MALAYSIA AIRLINES Muat turun
custom_html