Unit Wang Tak Dituntut

Bil Tajuk  
1 Borang Daftar Wang Tak Dituntut – UMA 3 Muat Turun
2 Borang Serahan Wang Tak Dituntut – UMA 4 Muat Turun

Unit Naziran

     

Unit Akaun

Bil Tajuk  
1 Borang AK52 Surat Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun

Unit Pengurusan Dana

Bil Tajuk  
1 Borang AK53 Muat Turun
2 Borang Mewujud / Membatal Akaun Pukal Kew310 Muat Turun
3 Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal Kew311 Muat Turun
4 Borang Sijil AP 58(A) Muat Turun
5 Borang AK52 Kelantan Muat Turun
6 Borang AK52 Pahang Muat Turun
7 Borang Touch N Go 1 Muat Turun
8 Borang Touch N Go 2 Muat Turun
9 Format Penyesuaian WPUA Muat Turun
10 Format Penyesuaian (Selain WPUA) Muat Turun
11 Format Sijil Panjar Wang Runcit (Kosong) Muat Turun

Unit Gaji

Bil Tajuk  
1 Borang SG10  
2 Borang SG12 Muat Turun
3 Borang SG13 Muat Turun
4 Borang SG20 Muat Turun
5 Panduan Mengisi Borang SG12 Muat Turun
6 Panduan Mengisi Borang SG13 Muat Turun
7 Panduan Mengisi Borang SG20 Muat Turun
8 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi ( Lampiran A ) Muat Turun
9 Borang Kemaskini Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan Muat Turun

Unit Teknikal

Bil Tajuk  
1 Borang ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun

Templet Data Pengumpulan Baki Awal Perakaunan Akruan

Bil Tajuk  
1 Akaun Belum Bayar Muat Turun
2 Akaun Belum Terima Muat Turun
3 Aset Alih Muat Turun
4 Aset Tak Alih 1 Muat Turun
5 Aset Tak Alih 2 Muat Turun

custom_html