Nota Sistem 1GFMAS

Bil Tajuk  
1 Overview Muat Turun
2 Material Management Muat Turun
3 Financial Controlling Muat Turun

Nota Dialog Akruan

Bil Tajuk  
1 Tatacara Melukis Pelan Lantai Muat Turun
2 Garis Panduan Inventori Kerajaan Asas Akruan Muat Turun

Nota Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Pertengahan)

Bil Tajuk Muat Turun
1 Pengenalan Perakaunan Akruan Muat Turun
2 Liabiliti – Perakaunan Akruan Muat Turun
3 Hasil-Perakaunan Akruan Muat Turun
4 Perakaunan Aset – Pengenalan Muat Turun
5 Perakaunan Hartanah Logi dan Peralatan Muat Turun
6 LATIH AMAL Muat Turun

Nota Kursus Gaji dan Elaun Dalam Perkhidmatan

Dilampirkan nota Kursus Asas Perakaunan Akruan yang akan diadakan pada 9 – 11 Mac 2015.

Bil Tajuk Muat Turun
1 Pengenalan Perakaunan Akruan Muat Turun
2 Perakaunan Hasil, Belanja dan Liabiliti Muat Turun
3 Perbelanjaan – Perakaunan Akruan Muat Turun
4 Liabiliti – Perakaunan Akruan Muat Turun
5 Overview 1GFMAS Muat Turun
6 Pengenalan Dokumen Kewangan 1GFMAS Muat Turun
7 Catatan Bergu, Jurnal dan Lejar Muat Turun
8 Imbangan Duga dan Pelarasan Muat Turun
9 Penyata Kewangan dan Latih amal Muat Turun
10 Carta Perakaunan Akruan Muat Turun

Nota Kursus Pengurusan Aset dan Stor, Kehilangan, Hapuskira dan Pelupusan.

Sila muat turun Nota Kursus Pengurusan Aset dan Stor, Kehilangan, Hapuskira dan Pelupusan melalui capaian di bawah.

Bil Tajuk Muat Turun
1 Pengenalan Perakaunan Aset Muat Turun
2 Pengenalan Perakaunan Stor Muat Turun
3 Pelupusan Dokumen Kewangan Muat Turun

Nota Kursus Asas Perakaunan Akruan (Asas).

Dilampirkan nota Kursus Asas Perakaunan Akruan yang akan diadakan pada 9 – 11 Mac 2015.

Bil Tajuk Muat Turun
1 Pengenalan Perakaunan Akruan Muat Turun
2 Perakaunan Hasil, Belanja dan Liabiliti Muat Turun
3 Perbelanjaan – Perakaunan Akruan Muat Turun
4 Liabiliti – Perakaunan Akruan Muat Turun
5 Overview 1GFMAS Muat Turun
6 Pengenalan Dokumen Kewangan 1GFMAS Muat Turun
7 Catatan Bergu, Jurnal dan Lejar Muat Turun
8 Imbangan Duga dan Pelarasan Muat Turun
9 Penyata Kewangan dan Latih amal Muat Turun
10 Carta Perakaunan Akruan Muat Turun

Nota Kursus Perakaunan Bayaran Kerajaan.

Nota untuk Kursus Perakaunan Bayaran Kerajaan boleh dimuat turun melalui capaian di bawah:

Bil Tajuk Muat Turun
1 Nota Pengenalan Kepada Perakaunan Bayaran Kerajaan Muat Turun
2 Nota eSPKB Muat Turun
3 Nota Pukal Muat Turun
4 Nota Jurnal Muat Turun
5 Pengurusan Perbelanjaan dan Bayaran Muat Turun
6 Nota Keperluan Dokumen Sokongan Muat Turun

Nota Kursus Perakaunan Akaun Amanah, Deposit dan Panjar.

Nota untuk Kursus Perakaunan Akaun Amanah, Deposit dan Panjar boleh dimuat turun melalui capaian di bawah.

Bil Tajuk Muat Turun
1 Pengenalan Akaun Amanah Muat Turun
2 Pengenalan Akaun Deposit Muat Turun
3 Pengenalan Akaun Panjar Muat Turun
4 Pengurusan Panjar Wang Runcit Muat Turun
5 Penyata Terimaan dan Bayaran Muat Turun
6 Penyelenggaraan akaun Amanah Muat Turun
7 Penyelenggaraan Akaun Deposit Muat Turun
8 Penyesuaian Akaun Amanah Muat Turun
9 Penyesuaian Akaun Deposit Muat Turun
10 Tatacara Pemahaman Penyata Laporan Kewangan Akaun Amanah Muat Turun

Nota Kursus Penyelengaraan dan Penyesuaian Buku Vot.

Nota untuk Kursus Penyelenggaraan dan Penyesuaian Buku Vot boleh dimuat turun melalui capaian di bawah :

Bil Tajuk Muat Turun
1 Pengenalan Flimsi, Perbelanjaan Mengurus & Pembangunan serta Penyediaan Laporan Perbelanjaan Muat Turun
2 Kawalan Peruntukan Muat Turun
3 Pengenalan dan Pengurusan Buku Vot Muat Turun
4 Penyelenggaraan Buku Vot Muat Turun
5 Penyesuaian Buku Vot Muat Turun

custom_html