Pengenalan Perkhidmatan MyGovUC

MyGovUC adalah perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi bersepadu yang diuruskan secara berpusat di MAMPU. Perkhidmatan ini menggabungkan saluran-saluran komunikasi e-mel, persidangan video dan audio, instant messaging serta Sistem Pengurusan Identiti.


 
JAMINAN TAHAP PERKHIDMATAN MyGovUC


Tahap kesediaan (availability) perkhidmatan MyGovUC adalah 99.9 peratus untuk semua peralatan (perkakasan dan perisian) MyGovUC di dalam Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Putrajaya dan Cyberjaya.

Permohonan & Penamatan Perkhidmatan MyGovUC

Bil Tajuk  
1 Borang Permohonan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun
2 Borang Penamatan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun

Dokumen dan Manual Perkhidmatan MyGovUC

Capaian Perkhidmatan MyGovUC

Polisi Kata Laluan Perkhidmatan MyGovUC

Pentadbir MyGovUC JANM

Kit Perkhidmatan MyGovUC

custom_html