2021

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM BIL.1/2021 QT210000000001784 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN, SOKONGAN TEKNIKAL PERISIAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN BAGI SERVER PEMBANGUNAN SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS) DI IBU PEJABAT AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 24 FEBRUARI 2021 (RABU) TIADA 17 MAC 2021 (RABU) TUTUP
2. JANM BIL.5/2021 QT210000000009682 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN, KHIDMAT SOKONGAN DAN PENAMBAHBAIKAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN BERSEPADU KERAJAAN PERSEKUTUAN (iGFMAS) 12 APRIL 2021 (ISNIN) TARIKH: 14 APRIL 2021 (RABU)
MASA: 9.30 PAGI
TEMPAT: DEWAN SERBAGUNA, ARAS 7, JANM

NOTA: 
1. TERHAD KEPADA DUA (2) WAKIL BAGI SETIAP PEMBEKAL.

2. WAKIL PEMBEKAL DIINGATKAN UNTUK MEMATUHI SOP YANG DITETAPKAN OLEH MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN).
5 MEI 2021 (RABU) BUKA
3. JANM BIL.1/2021 QT210000000010772 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN, SOKONGAN TEKNIKAL PERISIAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN BAGI SERVER PEMBANGUNAN SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS) DI IBU PEJABAT AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 14 APRIL 2021 (RABU) TIADA 5 MEI 2021 (RABU) BUKA
4. JANM BIL.6/2021 TB KAJIAN PEMBANGUNAN MODEL SERTA KERANGKA BAGI ANALISIS DATA RAYA DAN PELAPORAN BERSEPADU DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

Klik Di sini untuk Terma Rujukan Tender
16 APRIL 2021 (JUMAAT) TARIKH: 20 APRIL 2021 (SELASA)
MASA: 10.00 PAGI
TEMPAT: BILIK JAMUAN 1, ARAS 8, JANM

NOTA: 
WAKIL PEMBEKAL DIINGATKAN UNTUK MEMATUHI SOP YANG DITETAPKAN OLEH MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN).
11 MEI 2021 (SELASA) BUKA

2020

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM BIL.05/2019 QT190000000077864 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) SERTA PERKAKASAN WIFI DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BWTD 15 JANUARI 2020 (RABU) TIADA 5 FEBRUARI 2020 (RABU) TUTUP
2. JANM BIL.01/2020 QT190000000078092 PPERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER DESKTOP (PC) DAN KOMPUTER RIBA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA (JANM) 16 JANUARI 2020 (KHAMIS) TIADA 6 FEBRUARI 2020 (KHAMIS) TUTUP
3. JANM BIL.03/2020 QT200000000000536 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI IBU PEJABAT JANM 31 JANUARI 2020 (JUMAAT) TIADA 21 FEBRUARI 2020 (JUMAAT) TUTUP
4. JANM BIL.04/2020 QT200000000001187 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN MULTIFUNGSI DI JANM 10 FEBRUARI 2020 (ISNIN) TIADA 02 MAC 2020 (ISNIN) TUTUP
5. JANM BIL.06/2020 QT200000000011831 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA PERKAKASAN SERVER, PERISIAN SERTA PERKHIDMATAN ACTIVE DIRECTORY (AD) DAN SYSTEM CENTRE CONFIGURATION MANAGER (SCCM) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 14 MEI 2020 (KHAMIS) TIADA 02 JUN 2020 (SELASA) TUTUP
6. JANM BIL.02/2020 QT200000000004407 PEROLEHAN PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) DAN PENGGANTIAN PERKAKASAN DI PUSAT DATA (DC) SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN LUAR NEGERI (iSPLN) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 19 MEI 2020 (SELASA) TIADA 16 JUN 2020 (SELASA) TUTUP
7. JANM BIL.08/2020 QT200000000012379 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI IBU PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 28 MEI 2020 (KHAMIS) TIADA 18 JUN 2020 (KHAMIS) TUTUP
8. JANM BIL.09/2020 QT200000000016926 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) SERTA PERKAKASAN WIFI DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BWTD 18 JUN 2020 (KHAMIS) TIADA 09 JULAI 2020 (KHAMIS) TUTUP
9. JANM BIL.07/2020 QT200000000013241 PEMBEKALAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN), SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN. 11 OGOS 2020 (SELASA) TIADA 01 SEPTEMBER 2020 (SELASA) TUTUP
10. JANM BIL.10/2020 QT200000000032691 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN DAN KHIDMAT SOKONGAN PERISIAN BAGI SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS) DI PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) 11 KERAJAAN NEGERI 29 SEPTEMBER 2020 (SELASA) TIADA 20 OKTOBER 2020 (SELASA) TUTUP
11. JANM BIL.5/2020 QT200000000032168 PEROLEHAN MENGKAJI, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MENGANALISIS, MENGINTEGRASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELAKSANA, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA DALAM TEMPOH WARANTI SISTEM iAReF (INTEGRATED AUDIT REPORT AND FEEDBACK MANAGEMENT) DAN KERJA-KERJA MIGRASI DATA SELF-ASSESMENT AUDIT (SAA) DAN SISTEM AUDIT REPORT AND FEEDBACK MANAGEMENT (AReF) SEDIA ADA KE DALAM SISTEM iAReF DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 02 OKTOBER 2020 (JUMAAT) TIADA 23 OKTOBER 2020 (JUMAAT) TUTUP
12. JANM BIL.11/2020 TB KAJIAN PEMBANGUNAN MODEL SERTA KERANGKA BAGI ANALISIS DATA RAYA DAN PELAPORAN BERSEPADU DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 30 DISEMBER 2020 (RABU) TIADA 20 JANUARI 2021 (RABU) TUTUP

2019

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM BIL.1/2019 QT190000000033469 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN), SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN 9 MEI 2019 (KHAMIS) 15 MEI 2019 (RABU) 12 JUN 2019 (RABU) DITUTUP 
2. JANM BIL.2/2019 QT190000000043439 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN PENCETAK KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 9 MEI 2019 (KHAMIS) - 30 MEI 2019 (KHAMIS) DITUTUP 
3. JANM BIL.3/2019   MERANCANG, MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENTAULIAH GUNA, MELAKSANA, MEMANTAU DAN MENYENGGARA INFRASTRUKTUR PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA MENGINSTALASI, MIGRASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN BERSEPADU KERAJAAN PERSEKUTUAN (IGFMAS) DAN SISTEM SOKONGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) DI INFRASTRUKTUR BAHARU.

JADUAL TAWARAN HARGA
11 JULAI 2019 (KHAMIS) 18 JULAI 2019 (KHAMIS) 8 OGOS 2019 (KHAMIS) DITUTUP
4. JANM BIL.4/2019 QT190000000072439 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) SERTA PERKAKASAN WIFI DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BWTD 17 OKTOBER 2019 (KHAMIS) - 7 NOVEMBER 2019 (KHAMIS) DITUTUP

2018

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM BIL.01/2018 TIDAK BERKAITAN TENDER TERHAD BAGI PERKHIDMATAN PERUNDING PEMBANGUNAN PELAN STRATEGIK BISNES DAN PELAN STRATEGIK ICT JANM 2019 – 2023 30 JANUARI 2018 6 FEBRUARI 2018 13 FEBRUARI 2018 DITUTUP 
2. JANM BIL.02/2018 TIDAK BERKAITAN

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BLOK PENTADBIRAN DAN KUARTERS DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

7 MAC 2018 13 MAC 2018 5 APRIL 2018 DITUTUP 
3. JANM BIL.03/2018 TIDAK BERKAITAN

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENGEMASAN BLOK/BILIK ASRAMA, RUMAH TETAMU, SURAU DAN PERKHIDMATAN DOBI LINEN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

7 MAC 2018 13 MAC 2018 3 APRIL 2018 DITUTUP 
4. JANM BIL.04/2018 TIDAK BERKAITAN

PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

21 MAC 2018 27 MAC 2018 17 APRIL 2018 DITUTUP 
5. JANM BIL.05/2018 TIDAK BERKAITAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN FASILITI PUSAT DATA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN 24 APRIL 2018  - 18  MEI
2018
DITUTUP
6. JANM BIL.8/2018 QT180000000011914 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA, DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN VIDEO CONFERENCE KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 17 OKTOBER 2018  - 29 OKTOBER 2018 DITUTUP
7. JANM BIL.6/2018 QT180000000017892 PERKHIDMATAN PENGGANTIAN DAN PENAMBAHBAIKAN PERALATAN RANGKAIAN DAN PENGUKUHAN KESELAMATAN ICT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 23 OKTOBER 2018 25 OKTOBER 2018 7 NOVEMBER 2018 DITUTUP
8. JANM BIL.7/2018 QT180000000017981 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER DESKTOP DAN KOMPUTER RIBA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 8 NOVEMBER 2018 - 29 NOVEMBER 2018 DITUTUP

2017

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM Bil. 1/2017 X0231020301170001 PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENTAULIAHGUNA PERISIAN, PERKAKASAN DAN APLIKASI SISTEM PENGUATKUASAAN WANG TAK DITUNTUT (SPWTD) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 26 MEI 2017
(JUMAAT)
31 MEI 2017
(RABU)
21 JUN 2017
(RABU)
DITUTUP 
2. JANM Bil. 2/2017 X0231020301170002 PERKHIDMATAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) BAGI PERALATAN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 9 JUN 2017
(JUMAAT)
14 JUN 2017
(RABU)
5 JULAI 2017
(RABU)
DITUTUP 
3. JANM Bil. 3/2017 ​X0231020301170003 ​​PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM DI  INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI TEMPOH 3 TAHUN 23 JUN 2017 (JUMAAT)​ - 18 JULAI 2017 (SELASA) DITUTUP 
4. JANM Bil. 4/2017 ​X0231020301170005 ​​PEMBEKALAN PELBAGAI JENIS TONER UNTUK KEGUNAAN PENCETAK DI IBU PEJABAT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 12 SEPTEMBER 2017 (SELASA)​ - 03 OKTOBER 2017 (SELASA) DITUTUP 
5. JANM BIL. 5/2017 X0231020301170009 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN (SWITCHES) DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 20 NOVEMBER
2017
(ISNIN)
- 13 DISEMBER
2017
(RABU)
DITUTUP

2016

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM Bil. 1/2016 X0231020301160006 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER PERIBADI KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 2 JUN 2016 
(KHAMIS)
TIADA  23 JUN 2016 (KHAMIS) TELAH DITUTUP 
2. JANM Bil. 2/2016 X0231020301160008 PENSTRUKTURAN SEMULA RANGKAIAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD), JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 3 JUN 2016 
(JUMAAT) 
8 JUN 2016 (RABU)  29 JUN 2016 (RABU) TELAH DITUTUP
3. JANM Bil. 3/2016 X0231020301160007  MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIRELESS) DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 2 JUN 2016
(KHAMIS
7 JUN 2016 (SELASA 28 JUN 2016, 12.00 PM (SELASA) TELAH DITUTUP
4. JANM Bil. 4/2016 X0231020301160012 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN MULTIFUNGSI DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN 6 OKTOBER 2016
(KHAMIS)
- 27 OKTOBER 2016, 12:00PM
(RABU)
TELAH DITUTUP
5. JANM Bil. 5/2016 X0231020301160013 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI IBU PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN 6 OKTOBER 2016
(KHAMIS)
- 27 OKTOBER 2016, 12:00PM
(RABU)
TELAH DITUTUP
6. JANM Bil.6/2016 X0231020301160015 MASANG, MENGUJI SERTA MENTAULIAHGUNA PERISIAN, PERKAKASAN DAN APLIKASI SISTEM PENGUATKUASAAN WANG TAK DITUNTUT (SPWTD) 14 NOVEMBER 2016 17 NOVEMBER 2016 8 DISEMBER 2016, 12:00 PM TELAH DITUTUP

2015

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk   Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM Bil. 1/2015 X0231020301150001 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI 3 TAHUN 26 MARCH
2015
30 MARCH
2015
21 APRIL
2015
TELAH DITUTUP 
2. JANM Bil. 2/2015 X0231020301150002 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER PERIBADI DAN KOMPUTER RIBA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 26 MARCH 2015  - 16 APRIL 2015 TELAH DITUTUP
3. JANM Bil. 3/2015 X0231020301150005  PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DAN SOKONGAN PUSAT DATA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK TEMPOH 3 TAHUN 9 APRIL 2015  - 30 APRIL 2015 TELAH DITUTUP
4. JANM Bil. 4/2015 X0231020301150007  PERKHIDMATAN TERURUS KESELAMATAN RANGKAIAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 30 APRIL 2015 5 MEI
2015
26 MEI
2015
TELAH DITUTUP
5. JANM Bil. 5/2015 X0231020301150008  PENSTRUKTURAN SEMULA LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI 14 PEJABAT PERAKAUNAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 2 JUN 2015  4 JUN
2015 
25 JUN 2015 TELAH DITUTUP

custom_html