2021

 
Bil
No. Tender No. ePerolehan
Tajuk 
Status
Keputusan

Pentender Berjaya

Harga Tawaran (RM) Tempoh Pelaksanaan
1.
- - - - - - -

2020

 
Bil
No. Tender No. ePerolehan
Tajuk 
Status
Keputusan

Pentender Berjaya

Harga Tawaran (RM) Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM BIL.05/2019 QT190000000077864 PENYENGGARAAN PERKHIDMATAN PERKAKASAN RANGKAIAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) SERTA PERKAKASAN WIFI DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BWTD DIPELAWA SEMULA TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
2.
JANM BIL.01/2020 QT190000000078092 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER DESKTOP (PC) DAN KOMPUTER RIBA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA PC-SOFT (M) SDN. BHD. & EXAMEDIA SOLUTIONS SDN. BHD. 10,980,000.00 & 3,438,720.00 5 TAHUN 5 BULAN
3.
JANM BIL.03/2020 QT200000000000536 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI IBU PEJABAT JANM DIPELAWA SEMULA TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
4.
JANM BIL.04/2020 QT200000000001187 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN MULTIFUNGSI DI JANM TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA ALAMEDIA SDN. BHD. 3,535,920.00 TIGA (3) TAHUN
5.
JANM BIL.06/2020 QT200000000011831 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA PERKAKASAN SERVER, PERISIAN SERTA PERKHIDMATAN ACTIVE DIRECTORY (AD) DAN SYSTEM CENTRE CONFIGURATION MANAGER (SCCM) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA ALTERAXIS SDN. BHD. 1,277,040.00 PEMBEKALAN: 72 HARI

WARANTI: LIMA (5) TAHUN
6.
JANM BIL.02/2020 QT20000000004407 PEROLEHAN PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) DAN PENGGANTIAN PERKAKASAN DI PUSAT DATA (DC) SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN LUAR NEGERI (SPLN) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA INTEKSOFT SDN. BHD. 4,950,000.00 44 BULAN
7.
JANM BIL.08/2020 QT200000000012379 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI IBU PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA SECURI-PRO PROTECTION & SECURITY SERVICES SDN. BHD. 592,920.00 TIGA (3) TAHUN
8.
JANM BIL.09/2020 QT200000000016296 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) SERTA PERKAKASAN WIFI DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BWTD TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA IFANTRA SDN. BHD. 916,608.00 TIGA (3) TAHUN
9.
JANM BIL.07/2020 QT200000000013241 PEMBEKALAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN), SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN. TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA PPU ENTERPRISE SDN. BHD. 3,483,000.00 TIGA (3) TAHUN
10.
JANM BIL.10/2020 QT200000000032691 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN DAN KHIDMAT SOKONGAN PERISIAN BAGI SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS) DI PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) 11 KERAJAAN NEGERI TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA STRATEQ SDN. BHD. 22,307,846.00 TIGA (3) TAHUN
11.
JANM BIL.5/2020 QT200000000032168 PEROLEHAN MENGKAJI, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MENGANALISIS, MENGINTEGRASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MELAKSANA, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA DALAM TEMPOH WARANTI SISTEM iAReF (INTEGRATED AUDIT REPORT AND FEEDBACK MANAGEMENT) DAN KERJA-KERJA MIGRASI DATA SELF-ASSESMENT AUDIT (SAA) DAN SISTEM AUDIT REPORT AND FEEDBACK MANAGEMENT (AReF) SEDIA ADA KE DALAM SISTEM iAReF DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA ZANKO SDN. BHD. 929,135.58 20 BULAN
8 HARI

2019

 
Bil
No. Tender No. ePerolehan
Tajuk 
Status
Keputusan

Pentender Berjaya

Harga Tawaran (RM) Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM BIL.01/2019  QT190000000033469 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN), SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA ZB SECURITY SERVICES SDN. BHD. 1,790,512.99 3 TAHUN
2.
JANM BIL.02/2019 QT190000000043439 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN PENCETAK KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA SERASI SOLUTIONS SDN. BHD. 747,370.00 2 BULAN 24 HARI
3.
JANM BIL.03/2019 - MERANCANG, MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENTAULIAH GUNA, MELAKSANA, MEMANTAU DAN MENYENGGARA INFRASTRUKTUR PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA MENGINSTALASI, MIGRASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN BERSEPADU KERAJAAN PERSEKUTUAN (IGFMAS) DAN SISTEM SOKONGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) DI INFRASTRUKTUR BAHARU. TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA MESINIAGA BHD 261,256,088.00 5 TAHUN 6 BULAN
4.
JANM BIL.04/2019 QT190000000072439 PENYENGGARAAN PERKHIDMATAN PERKAKASAN RANGKAIAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) SERTA PERKAKASAN WIFI DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BWTD DIBATALKAN TIDAK BERKAITAN TIDAK BERKAITAN TIDAK BERKAITAN

2018

 
Bil
No. Tender No. ePerolehan
Tajuk 
Status
Keputusan

Pentender Berjaya

Harga Tawaran (RM) Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM BIL.01/2018  TIDAK BERKAITAN TENDER TERHAD BAGI PERKHIDMATAN PERUNDING PEMBANGUNAN PELAN STRATEGIK BISNES DAN PELAN STRATEGIK ICT JANM 2019 – 2023 TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  ATD SOLUTION (M) SDN BHD 718,675.76 8 BULAN
2.
JANM BIL.02/2018  TIDAK BERKAITAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BLOK PENTADBIRAN DAN KUARTERS DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  WARIS TUNGGAK SERVICES SDN BHD 1,360,800.00 3 TAHUN
3.
JANM BIL.03/2018  TIDAK BERKAITAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENGEMASAN BLOK/BILIK ASRAMA, RUMAH TETAMU, SURAU DAN PERKHIDMATAN DOBI LINEN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  SYARIKAT SINAR HARAPAN 1,439,172.00 3 TAHUN
4.
JANM BIL.04/2018  TIDAK BERKAITAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  WARIS TUNGGAK SERVICES SDN BHD 1,360,800.00 3 TAHUN
5.
JANM BIL.05/2018  TIDAK BERKAITAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN FASILITI PUSAT DATA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK TEMPOH TIGA(3) TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  MESINIAGA BERHAD 4,971,400.00 3 TAHUN
6.
JANM BIL.08/2018  QT180000000011914 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA, DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN VIDEO CONFERENCE KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  AUDEONET (M) SDN. BHD. 1,475,390.00 13 Bulan
7.
JANM BIL.06/2018  QT180000000017892 PERKHIDMATAN PENGGANTIAN DAN PENAMBAHBAIKAN PERALATAN RANGKAIAN DAN PENGUKUHAN KESELAMATAN ICT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA SURAT SETUJU TERIMA  FISCAL DIGEST SDN. BHD. 4,393,636.00 2 TAHUN 5 BULAN
8.
JANM BIL.07/2018  QT180000000017981 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER DESKTOP DAN KOMPUTER RIBA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) SURAT SETUJU TERIMA  FELDA PRODATA SYSTEMS SDN. BHD. 4,483,080.00 3 TAHUN 2 BULAN

2017

 
Bil
No. Tender No. ePerolehan
Tajuk 
Status
Keputusan

Pentender Berjaya

Harga Tawaran (RM) Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM BIL. 1/2017  X0231020301170001 PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENTAULIAHGUNA PERISIAN, PERKAKASAN DAN APLIKASI SISTEM PENGUATKUASAAN WANG TAK DITUNTUT (SPWTD) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  HERITAGE FORTE SDN.BHD  2,624,275.63 (TERMASUK 6 % GST) 45 BULAN
2.
JANM BIL. 2/2017  X0231020301170002 PERKHIDMATAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) BAGI PERALATAN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  OFISGATE SDN BHD 1,428,138.00
(TERMASUK 6% GST )
17 BULAN
3.
JANM BIL. 3/2017  X0231020301170003 PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI TEMPOH 3 TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA PPU ENTERPRISE SDN BHD 5,437,800.00 36 BULAN
4.
JANM BIL. 4/2017 X0231020301170005 PEMBEKALAN PELBAGAI JENIS TONER UNTUK KEGUNAAN PENCETAK DI IBU PEJABAT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA ARENA STABIL SDN BHD 1,472,600.00 36 BULAN
5.
JANM BIL. 5/2017 X0231020301170009 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN (SWITCHES) DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA MESINIAGA BHD 881,920.00 36 BULAN

2016

 
Bil
No. Tender No. ePerolehan
Tajuk 
Status
Keputusan

Pentender Berjaya

Harga Tawaran (RM) Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM BIL. 1/2016  X0231020301160006 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER PERIBADI KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)
TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  GLOBAL ELITE VENTURES SDN BHD  4,957,899.84 (TERMASUK 6 % GST) 82 HARI
2.
JANM BIL. 2/2016  X0231020301160008 PENSTRUKTURAN SEMULA RANGKAIANLOCAL AREA NETWORK (LAN) DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD), JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA  HBAR TECHNOLOGIES SDN BHD 1,766,916.00
(DIKECUALIKAN 6% GST )
3 BULAN
3.
JANM BIL. 3/2016  X0231020301160007 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIRELESS) DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA TELEKOM MALAYSIA BERHAD 1,199,879.18 (DIKECUALIKAN 6% GST) 4 BULAN
4.
JANM BIL. 4/2016 X0231020301160012 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN MULTIFUNGSI DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA AMBANG ANGKASA SDN. BHD 937,972.80
(TERMASUK 6 % GST)
36 BULAN
5.
JANM BIL. 5/2016 X0231020301160013 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI IBU PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA ASIA SECURITY SERVICES SDN.BHD 601,706.88
(TERMASUK 6 % GST)
36 BULAN
6.
JANM Bil.6/2016 X0231020301160015 MASANG, MENGUJI SERTA MENTAULIAHGUNA PERISIAN, PERKAKASAN DAN APLIKASI SISTEM PENGUATKUASAAN WANG TAK DITUNTUT (SPWTD) DIPELAWA SEMULA  -  -  -

2015

 
Bil
No. Tender No. ePerolehan
Tajuk 
Status
Keputusan
Penyebut Harga
Berjaya
Harga Tawaran (RM) Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM BIL. 1/2015  X0231020301150001  PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI 3 TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA PERNIAGAAN JAFNAH MAJU 1,240,200.00  3 TAHUN 
2.
JANM BIL. 2/2015  X0231020301150002 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER PERIBADI DAN KOMPUTER RIBA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA RANIA RESOURCES SDN BHD 2,316,579.12 3 TAHUN
3.
JANM BIL. 3/2015  X0231020301150005 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DAN SOKONGAN PUSAT DATA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK TEMPOH 3 TAHUN TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA OFISGATE SDN BHD 6,233,622.03 3 TAHUN
4.
JANM BIL. 4/2015  X0231020301150007 PERKHIDMATAN TERURUS KESELAMATAN RANGKAIAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA GITN SDN BHD 1,484,000.00  3 TAHUN
5.
JANM BIL. 5/2015  X0231020301150008 PENSTRUKTURAN SEMULA LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI 14 PEJABAT PERAKAUNAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA HAMAZCORP SDN BHD 2,088,366.00 3 TAHUN

custom_html